Suriye’de Türkmen Nüfusu

Syria Ethnic Map; Turkmen population density in Syria. (Map)
Syria Ethnic Map; Turkmen population density in Syria. (Map)

Suriye’de Türkmen Nüfus Yoğunluğu (Haritanın büyük hali yazının sonunda yer almaktadır.)

Suriye’deki toplam Türkmen sayısı 3 buçuk milyondan fazla olup bunlardan 1,5 milyon Türkmen rejimin asimilasyon politikasına rağmen dilini koruyabilmiştir. Türkmenler, Suriye’de Araplardan sonra en kalabalık etnik gruptur. Türkmenlerin büyük çoğunluğu sünni olmakla birlikte az sayıda da olsa Alevi Türkmenler de bulunmaktadır. Yoğunluk olarak Halep, Humus, Hama, Lazkiye, Golan Tepeleri, Şam, Dara ve İdlib gibi önemli şehirlerde ve bu şehirlere bağlı köylerde yaşayan Suriye Türkmenleri, bir asırdır dillerine ve inançlarına baskı uygulayan antidemokratik Esad rejimine karşı ayaklanmıştır.

Halep’in şehir merkezinde ve vilayete bağlı yaklaşık 150 Türkmen köyü bulunmaktadır. Bu köyler doğuda Celavlus sınırından başlayıp Azez ve Afrin’e kadar uzanır. Humus’un merkezinde ve yaklaşık 60 köyde Türkmenlerin ikamet edildiği bilinmektedir. Yine Lazkiye ve çevresinde Bayır Bucak Türkmenleri olarak bilinen yaklaşık 70 Türkmen köyü yer almaktadır. Ayrıca Türkmenlerin yaşadığı Golan tepelerinde 20, Rakka’da 12, Hama’da 10, Tartus’ta 6, İdlib’te 5, Dara’da 5 ve Şam kırsalında 4 köy bulunmaktadır. Ancak Golan Tepelerinin işgal edilmesinden sonra orada yaşayan Türkmenlerin büyük bir çoğunluğu köylerini terk ederek Şam merkeze ve kenar mahallelerine yerleşmiştir. Ayrıca Halep, Hama, Humus, Rakka gibi yerleşim yerlerinin yanısıra Hama’ya bağlı Akrab, Talaf ve Humus’a bağlı Kafr Ram, Houla, Tartus’ta El Mitras, İdlib’te Hafsar, Kastav, Beyt Mılık, Ras el Ayn, Nisibin ve Kuneytire gibi yerleşim yerleri de Türkmenlerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerdir. Afrin ve Ayn al Arab’da Kürtlerle birlikte yaşayan Türkmenler, Kafra, Şumarin, Türkmen Bahir, El Sarid Doğaniye gibi çevrelerde çoğunluk göstermektedir. Örneğin Azez ve Afrin arasında azımsanmayacak sayıda Türkmen köyü yer almaktadır.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Semir Hafız’ın verdiği rakamlara göre Halep’in kuzeyinde yer alan bölgede yaklaşık 1.000.000, Humus çevresinde 700.000, Lazkiye çevresinde 270.000, Rakka ve çevresinde 40.000, Haseki’de 40.000, Golan tepelerinde 150.000 ve Şam’da 50.000 civarında Türkmen yaşamaktadır.

Suriye’de şehir merkezlerinden başka 523 tane Türkmen köyü olduğu Suriye Türkmenleri tarafından belirtilmektedir. Türkmenler, sadece köy ve kasabalarda Türkçe konuşabildikleri için çoğu bölgede dillerini koruyabilmiştir. Osmanlı Devletinin dağılmasından sonra Suriye’de yaşamakta olan çoğu Türkmen, özellikle şehir merkezlerinde yaşayanlar, dillerini unutmuş ve Araplaşmışlardır. Her ne kadar dillerini unutsalar da Türkmen kökenli olduklarını bilmektedirler. Türkmenleri tek bir çatı altında toplayan bir teşkilata Esad yönetiminde asla izin verilmemiştir. Suriye’de çıkan iç savaşın ardından Türkmenler, Suriye Demokratik Türkmen Hareketini ve Suriye Türkmen Ordusunu tek bir çatı altında toplamışlardır.

Aşağıda strateji merkezlerinin kaynakları dikkate alınarak hazırlanmış, Türkmen nüfus yoğunluğunu gösteren Suriye haritası yer almaktadır.

Syria Ethnic Map; Turkmen population density in Syria. (Map)

Suriye’de Türkmen Nüfus Yoğunluğu (Turkmen population density map; Turkmens, with a population of 3,5 million, are Syria’s second largest ethnic group after Arabs.)

Suriye’de Türkmen nüfusuyla ilgili akademik bir çalışma:
* ORSAM Raporu